TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Mogućnost zaposlenja

Konstantan razvoj kompanije i naši planovi za budućnost nameću potrebu za jačanjem naših stručnih timova. Ukoliko ste spremni za rad u dinamičnom okruženju, posedujete stručna znanja, dragoceno radno iskustvo ili entuzijazam i svojim radom možete doprineti našem rastu i razvoju, dobrodošli ste u kompaniju Tigar. Kompanija svojima Kodeksom korporativnog upravljanja obezbeđuje jednake mogućnosti zapošljavanja:

(Izvod iz Kodeksa korporativnog upravljanja) 

Jednake mogućnosti zapošljavanja 

Član 8. 
(a) Kompanija i svako od zavisnih preduzeća su čvrsto obavezane na nepristrasan i ravnopravan tretman svih svojih zaposlenih. Odluke o zapošljavanju, uključujući, bez ograničenja, upošljavanje, postavljanje radnika na odgovarajuće radno mesto, procenu performanse, unapređenja, transfere, kompenzacije, beneficije, obuke i otkazi zasnivaju se isključivo na kvalifikacijama, veštini i performansama zaposlenog bez obzira na rasu, boju, pol, nacionalno poreklo, religiju, starosnu dob, invalidnost, bračni i familijarni status, veteranski status ili svaki drugi neposlovni razlog. 

(b) Kompanija i svako zavisno preduzeće neće tolerisati diskriminaciju i represalije protiv ma kog zaposlenog koji tvrdi da je on ili ona bio, ili jeste, predmet diskriminacije, ili je prijavio diskriminaciju. 

(c) Svaka i sve žalbe na diskriminaciju biće brzo i u potpunosti istražene. Privatnost uključenih lica biće zaštićena, osim u meri koja je neophodna za sprovođenje pravilne istrage ili osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Supervizori ili zaposleni koji su primenjivali diskriminaciono ponašanje, biće podlozni neposrednim disciplinskim merama, uključujući potencijalno otpuštanje sa posla, tj, otkaz. 

(d) Kompanija i ostala zavisna preduzeća obavezuju se da sprovode, na već postojeću politiku, dodatne mere stimulacije koje se daju čanovima organa upravljanja i zaposlenima na bazi njihovog učinka, efikasnosti, inovativnosti i kreativnosti, tako da svi imaju nepristrasan tretman i budu vrednovani i nagrađeni za svoje doprinose.

Ako ste zainteresovani, Vaš CV možete da pošaljete na adresu posao@tigar.com 

Pridružite nam se da zajedno gradimo budućnost.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.