TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Kvartalni finansijski izveštaji

2023. godina 

Polugodišnji Izveštaj o poslovanju za 2023.godinu 

Polugodišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju za 2023.godinu

 

2022. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar - jun 2022. godine 

 

2021. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar - jun 2021. godine 

 

2020. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar - jun 2020. godine 

 

2019. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar - jun 2019. godine  

 

2018. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar - jun 2018. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar - mart 2018. godine 2017. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2017. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2017. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2017. godine - korigovani - 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2017. godine 2016. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2016. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2016. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2016. godine 2015. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2015. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2015. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2015. godine 2014. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2014. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2014. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2014. godine 2013. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2013. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2013. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2013. godine 2012. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2012. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2012. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2012. godine 2011. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2011. godine 

Izjava o šestomeseenom planu poslovanja za period jul-decembar 2011. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2011. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2011. godine 2010. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2010. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2010. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2010. godine 2009. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2009. godine 

Izjava o šestomeseenom poslovanju Tigar a.d. Pirot 

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2009. godine 2008. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar–septembar 2008. godine 

Izjava o šestomeseenom planu poslovanja za period jul-decembar 2008. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar–jun 2008. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar–mart 2008. godine 2007. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2007. godine 

Izjava o planu za period jun-decembar 2007. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar–jun 2007. godine 

Izjava o planu za period januar-jun 2007. godine 

Izveštaj o poslovanju za period januar–mart 2007. godine 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.